Strona główna

Zakład istnieje od 2008 roku i specjalizuje się w szeroko pojętej diagnostyce i terapii rehabilitacyjno-psychologiczno-pedagogicznej dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz w diagnostyce lekarskiej wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych, skolioz, wad postawy.

Oferujemy profesjonalizm, wysoką jakość usług oraz możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego każdego z naszych małych pacjentów. Posiadamy wysoko wykwalifikowany personel, z dużym doświadczeniem i zaangażowaniem w pracę z dziećmi oraz doskonale wyposażone sale do terapii rehabilitacyjnej, pedagogicznej, logopedycznej oraz psychologicznej.

NZOZ Mini-Med Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego prowadzi działalność leczniczą odpłatnie dla pacjentów komercyjnych (cennik usług w zakładce – OFERTA) jak również bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

Celem NZOZ Mini-Med Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w ramach umowy z NFZ jest udzielanie świadczeń w systemie Ambulatoryjnym,
w rodzajach:

1) Rehabilitacja Lecznicza, w zakresie:
a) Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Ośrodku Dziennym (komórka organizacyjna-2301 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)

2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w zakresie:
a) Preluksacji (komórka organizacyjna-1587 Poradnia Preluksacyjna)
b) Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży (komórka organizacyjna-1587 Poradnia Wad Postawy)

3) Psychiatria i Leczenie Uzależnień, w zakresie:
a) Świadczenia Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym lub innymi całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. (komórka organizacyjna-1708 Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym)

 

NZOZ „Mini-Med”

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami
Wieku Rozwojowego
Joanna Onichimiuk – Czerwińska
09-400 Płock, ul. Medyczna 8 ( II piętro)Tel: 24 364 25 21,  0 608 016 357

Go to Top