OFERTA

NZOZ „Mini-Med” Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego oferuje swoje usługi w zakresach:

 

 1. Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci – pacjenci ośrodka mają zapewnioną opiekę rehabilitacyjną, psychologiczną, pedagogiczną w tym terapii SI i logopedyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 
 2. i odpłatnie.

 3. Poradni Preluksacyjnej – pacjenci poradni mają zapewnioną poradę lekarza ortopedy i badanie USG w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 
 4. i odpłatnie.

 5. Poradni Wad Postawy – pacjenci poradni mają zapewnioną poradę lekarza ortopedy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 
 6. i odpłatnie.

 7. Poradni Autyzmu Dziecięcego – pacjenci poradni mają zapewnioną pełną diagnozę i kompleksową terapię w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
 8. i odpłatnie.

  CENNIK USŁUG DLA PACJENTÓW KOMERCYJNYCH

  Porada lekarska ortopedyczna z badaniem USG – 130,00 zł
  Porada lekarska neurologiczna – 120,00 zł
  Porada lekarska psychiatryczna – 120,00 zł
  Badanie preluksacyjne – 80,00 zł
  Diagnoza Kliniczna Autyzmu – 1000,00 zł (pełna)
  Diagnoza Integracji Sensorycznej – 240,00 zł
  Terapia metodą NDT Bobath – 80,00 zł/godz
  Terapia metodą Vojty – 80,00 zł/godz
  Terapia metodą Integracji Sensorycznej – 80,00 zł/godz
  Terapia metoda FITS – 80,00 zł/godz
  Gimnastyka korekcyjna indywidualna – 80,00 zł/godz
  Gimnastyka korekcyjna grupowa (grupy 5 osobowe) – 15,00 zł/godz
  Terapia logopedyczna – 80,00 zł/godz
  Terapia psychologiczna pierwszorazowa porada – 100,00 zł
  Terapia psychologiczna kolejne wizyty – 80,00 zł

  Opłata za kserokopię dokumentacji medycznej- 0,60 zł za stronę
  Opłata za odpis lub wyciąg z dokumentacji- 5,00 zł za stronę

Go to Top