Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci – Usługi finansowane przez NFZ i usługi prywatne (VII – 001)

W ośrodku dziennym dla dzieci oferujemy wszechstronną opiekę rehabilitacyjno-terapeutyczną dla dzieci w wieku od pierwszego miesiąca do osiemnastego roku życia, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój ruchowy, intelektualny i emocjonalny. Naszym pacjentom zapewniamy:

  • lekarską opiekę neurologiczną;
  • rehabilitację ruchową metodami: Bobath, Vojty, PNF, FITS i inne;
  • terapię psychologiczną;
  • terapię neurologopedyczną;
  • terapię pedagogiczną z zastosowaniem Integracji Sensorycznej;
 Do ośrodka przyjmowane są dzieci z uszkodzeniem OUN, opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, zaburzeniami napięcia mięśniowego o różnym podłożu, zespołami genetycznymi i różnego rodzaju wadami rozwojowymi.

Do ośrodka może kierować lekarz pediatra i lekarze specjaliści rehabilitacji, ortopedii i neurologii

Terapię dzieci w ośrodku prowadzi zespół składający się z magistrów rehabilitacji, psychologii, pedagogiki specjalnej i logopedii.

Ośrodek świadczy usługi w ramach umowy z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA !!!

Personel świadczący usługi terapeutyczne w ośrodku rehabilitacji:

1) mgr Onichimiuk-Czerwińska Joanna – specjalista fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Vojty i NDT Bobath
2) mgr Zabłocka Małgorzata – fizjoterapeutka, certfikowany terapeuta NDT Bobath
3) mgr Pakosz Alicja – fizjoterapeutka, certfikowany terapeuta NDT Bobath
4) mgr Danielak Justyna – fizjoterapeutka, certfikowany terapeuta NDT Bobath i Vojty
5) mgr Kowalewska Katarzyna – fizjoterapeutka
6) mgr Kostrzewa-Kujawa Agnieszka- fizjoterapeutka
7) mgr Karkusińska Joanna -fizjoterapeutka
8) mgr Kwiatkowski Krzysztof – fizjoterapeuta
9) mgr Burzyńska Elżbieta – neurologopeda
10) mgr Czerwińska Beata – neurologopeda
11) mgr Caban Lidia – oligofrenopedagog, logopeda
12) mgr Wiśniewska Izabela – oligofrenopedagog
13) mgr Wiśniewska Maja _psycholog
14) mgr Załęgowska Elzbieta – psycholog
15) mgr Kicińska-Majewska Joanna – psycholog
16)  Kozłowska Paulina- terapeuta zajeciowy
15)  Ziółkowska Anna – terapeuta zajęciowy

Nadzór lekarski nad przebiegiem terapii w ośrodku rehabilitacji sprawują:
– Karasińska Danuta – lekarz specjalista neurolog dziecięcy i specjalista pediatra
– Waloch Dorota – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
– Jasiewicz-Lebioda Anna – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej