Zespół Rehabilitacji Domowej – Usługi finansowane przez NFZ i usługi prywatne (VII – 005/006)

W ramach Fizjoterapii domowej oferujemy rehabilitację ruchową, różnymi metodami fizjoterapeutycznymi (PNF, BIOBATH ,VOJTA), masaże, naukę czynności lokomocji, pionizację, terapię manualną, zabiegi fizykoterapeutyczne ( laseroterapia, elektrostymulacje i elektroterapia)

Tego rodzaju świadczenia dedykowane są pacjentom których stan zdrowia nie pozwala na dowożenie ich na rehabilitacje ambulatoryjną. W ramach NFZ konieczne jest skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza POZ.

Personel świadczący usługi w zakresie fizjoterapii domowej:

1) mgr Onichimiuk-Czerwińska Joanna – specjalista fizjoterapii
2) mgr Wochowska-Nowak Malwina – fizjoterapeta
3) mgr Kwiatkowski Krzysztof – fizjoterapeta
4) mgr Kluska Kamil – fizjoterapeta
5) Pakosz Robert – fizjoterapeuta

Nadzór lekarski nad przebiegiem fizjoterapii domowej sprawują:
– Czerwiński Andrzej – lekarz specjalista ortopeda, traumatolog
– Waloch Dorota – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej