Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym – Usługi finansowane przez NFZ i usługi prywatne (VII – 004)

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

W ramach poradni oferujemy:

  • Porada lekarska diagnostyczna weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny. Porada obejmuje zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, skierowanie na niezbędne badania psychologiczne, wszelkie badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, w tym laboratoryjne, ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego.
    Porady lekarskiej udziela lekarz psychiatra dziecięcy
  • Porada kompleksowo konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym. Porada ta obejmuje dodatkowo badania psychologiczne z zastosowaniem specjalistycznych testów, instruktaż i psychoedukację dla rodzin, konsultacje dla rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi w placówkach, prowadzące do ustalenia rozpoznania, diagnozy funkcjonalnej, zaleceń w formie indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego i wydania zaświadczenia i opinii w formie pisemnej.
    Porad kompleksowych udziela zespół składający się z lekarza psychiatry dziecięcego, psychologa klinicznego, pedagoga specjalnego i logopedy.
  • Program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym. Program obejmuje zespół świadczeń udzielanych pacjentom z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych całościowych zaburzeń rozwoju i ich  rodzinom w celu reedukacji objawów psychopatologicznych, poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym, poprawy w porozumiewaniu się werbalnymi niewerbalnym, usamodzielnienia  i przygotowania do życia w wieku dorosłym.
    Program terapeutyczny realizowany jest przez zespół w składzie : lekarz psychiatra dziecięcy, psycholog kliniczny, pedagog specjalny, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy.

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym  świadczy usługi w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia !!!

W ramach ubezpieczenia każdy pacjent może skorzystać z programu terapeutycznego z psychologiem, logopedą i pedagogiem  w ilości 30 godzin miesięcznie !!!

Personel świadczący usługi dla dzieci ze spektrum autyzmu:

1) mgr Onichimiuk-Czerwińska Joanna – specjalista fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Vojty i NDT Bobath
5) mgr Kowalewska Katarzyna – fizjoterapetka
6) mgr Kostrzewa-Kujawa Agnieszka- fizjoterapeutka
7) mgr Karkusińska Joanna -fizjoterapeutka
8) mgr Kwiatkowski Krzysztof – fizjoterapeuta
9) mgr Burzyńska Elżbieta – neurologopeda
10) mgr Czerwińska Beata – neurologopeda
11) mgr Caban Lidia – oligofrenopedagog, logopeda
12) mgr Wiśniewska Izabela – oligofrenopedagog
13) mgr Wiśniewska Maja _psycholog
14) mgr Załęgowska Elzbieta – psycholog
15) mgr Kicińska-Majewska Joanna – psycholog
16)  Kozłowska Paulina- terapeuta zajeciowy
15)  Ziółkowska Anna – terapeuta zajęciowy

Nadzór lekarski nad przebiegiem terapii w poradni dla osób z autyzmem sprawują:
– Idzikowska Renata – lekarz specjalista psychiatra
– Grodzicka – Winiarska Eliza – lekarz specjalista psychiatra
– Karasińska Danuta – lekarz specjalista neurolog dziecięcy, pediatra