Poradnia Wad Postawy – wyłącznie usługi prywatne dzieci i dorośli (VII – 002)

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem skolioz, wrodzonych wad kręgosłupa oraz wad postawy u dzieci i młodzieży. Wady postawy u dzieci stanowią coraz poważniejszy i częstszy problem medycyny wieku rozwojowego. Wadą postawy nazywamy zmiany w wyprostowanej, swobodnej pozycji ciała, które zdecydowanie różnią się od ukształtowania typowego dla danej płci, wieku, budowy konstytucjonalnej.

Do wad postawy zalicza się:

 • skrzywienia kręgosłupa;
 • odstające łopatki;
 • koślawość lub szpotawość kolan;
 • płaskostopie, stopy płasko-koślawe i inne;
 • otyłość;
 • obniżone napięcie mięśniowe;
 • plecy płaskie , okrągłe i inne

Poradnia Wad Postawy zapewnia pacjentom w ramach skierowania :

 • badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania;
 • poradę fizjoterapeutyczną połączoną z instruktażem ćwiczeń do wykonania w domu oraz edukacją i promocją zachowań prozdrowotnych;
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
 • zlecanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne ( gorsety, ortezy, buty korekcyjne itp.);
 • kierowanie na rehabilitację leczniczą do placówek posiadających umowę z NFZ na rehabilitację ambulatoryjną.

Badanie wykonuje lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Personel świadczący usługi:

1) Andrzej Czerwiński – lekarz specjalista ortopeda traumatolog
2) Elżbieta Dymek – pielęgniarka